Национална изложба – „Велико Търново, пространство за вдъхновение“, април-май 2017


Легкоступ, Пламен (2017) Национална изложба – „Велико Търново, пространство за вдъхновение“, април-май 2017 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново


 
  Изложба
 
 Издадено
  25383
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/