Национална изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2018“, февруари 2018


Легкоступ, Пламен (2018) Национална изложба „Арт Розалиада - живописен пир на любовта и виното – 2018“, февруари 2018 изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново


 
  Изложба
 
 Издадено
  25382
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/