Изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018“, март 2018 г.


Легкоступ, Пламен (2018) Изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018“, март 2018 г. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново


 
  Изложба
 
 Издадено
  25381
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/