Международна изложба „Дългият марш“, януари 2018


Легкоступ, Пламен (2018) Международна изложба „Дългият марш“, януари 2018 Hot Spot Art Plaza, Shenzhen, China


 
  Изложба
 
 Издадено
  25380
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/