За някои прояви на безсъзнателно ниво в структурата на музикалната интелигентност


Марчева, Пенка (2007) За някои прояви на безсъзнателно ниво в структурата на музикалната интелигентност Начално образование, 2007, XIV (1), с.47-57,ISSN: 1310-0572,COBISS.BG-ID 1173863652


 В публикацията е разгледана е един по-различен аспект на музикалната интелигентност. Той е свързан с някои нейни прояви на безсъзнателно ниво.
  Статия
 музикална интелигентност, безсъзнателно ниво
 Издадено
  25371
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/