Физическото възпитание във ВУЗ в прехода към демократично общество


Диманов, Христо (1992) Физическото възпитание във ВУЗ в прехода към демократично общество Сб. от юбилейна научно-практическа конференция с международно участие - 28-29 май 1992 г., Смолян


 Акцентира се върху необходимостта от: нов тип ръководни кадри; закон за физическата култура, спорта и туризма; професионално-приложна практическа подготовка.
  
 -
 
  2536
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/