История и цивилизации за седми клас.


Палангурски, Милко (2018) История и цивилизации за седми клас. Рива, София, 2018, 57-118,, ISBN 978-619-225-071-3


 Учебник за училищната мрежа в страната.
  Учебник / Учебно помагало
 История на България


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  25358
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/