Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, ISMA University, Riga, Latvia, 2015, стр. 120-124. ISSN 1691-2489


Маринова, Виолета (2015) Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, ISMA University, Riga, Latvia, 2015, стр. 120-124. ISSN 1691-2489 Рига, Латвия


 Анализира се формирането на компютърната и професионалната компетентност на учителите по математика.
  Статия
 формиране, компютърна и професионална компетентност, учители по математика
 Издадено
  25357
 Виолета Маринова

1. В: Abramovskikh Ekaterina Andreevna, POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOL, Шеста докторантска научна сесия, Педагогически факултет на Великотърновския университет, 2019. ISSN 2603-3674

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/