Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, ISMA University, Riga, Latvia, 2015, стр. 120-124. ISSN 1691-2489


Маринова, Виолета (2015) Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation. The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 - April 16-17, 2015, Information Systems Management Institute, ISMA University, Riga, Latvia, 2015, стр. 120-124. ISSN 1691-2489 Рига, Латвия


 Анализира се формирането на компютърната и професионалната компетентност на учителите по математика.
  Статия
 формиране, компютърна и професионална компетентност, учители по математика
 Издадено
  25357
 Виолета Маринова

1. Abramovskikh Ekaterina Andreevna, POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOL, Шеста докторантска научна сесия, Педагогически факултет на Великотърновския университет, 2019. ISSN 2603-3674 (цитирано на стр. 61)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/