Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911).


Палангурски, Милко (2018) Всеобщото избирателно право в България - между теорията и реалността (1879-1911). Под знака на Клио. Юбилеен сборник- По случай 20-годишнината на департамент "История", Издателство на Нов български университет, 2018, 307-318, ISBN -978-619-233-029-3


 Функционирането на избирателното право в страната през първите десетилетия от основавате на модерна България.
  Статия
 Конституция, права, избирателни свободи.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  25356
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/