ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември, гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 238-243. ISSN: 1314-3921


Маринова, Виолета (2016) ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВУЗ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, 11 – 13 ноември, гр. Шумен, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 238-243. ISSN: 1314-3921 Шумен


 Анализира се вместването на компетентностния подход в професионалното образование във ВУЗ.
  Статия
 компетентностен подход, професионално образование, ВУЗ
 Издадено
  25353
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/