Относно учебния материал по спортна гимнастика във ВУЗ за групите по ОФП - мъже (в съавторство)


Диманов, Христо (1977) Относно учебния материал по спортна гимнастика във ВУЗ за групите по ОФП - мъже (в съавторство) Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата на висшето образование", София


 След анализ на учебния материал по спортна гимнастика в горния курс на СОУ, ВУЗ и изискванията на "Спортен многобой Родина" се определя обема на учебния материал и разпределението му по години и семестри.
  
 -
 
  2535
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/