Компютърна презентация на урок по стереометрия по темата „Сфера”, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 129-136. ISBN 978-5-7609-0740-0


Маринова, Виолета (2012) Компютърна презентация на урок по стереометрия по темата „Сфера”, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 129-136. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия


 Предлага се компютърна презентация за улеснение на урок по стереометрия по темата „Сфера”.
  Статия
 компютърна презентация, урок, стереометрия, сфера.
 Издадено
  25346
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/