Дидактически аспекти на възможностите на компютърните презентации в обучението в началния курс, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 136-145. ISBN 978-5-7609-0740-0


Маринова, Виолета (2012) Дидактически аспекти на възможностите на компютърните презентации в обучението в началния курс, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр. 136-145. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия


 Предлага се и се анализира използване на компютърните презентации в обучението в началния курс.
  Статия
 компютърни презентации, аспекти, обучение, начален етап
 Издадено
  25345
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/