Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр.124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0


Маринова, Виолета (2012) Използване на мултимедийни и иновационни технологии за развитие на мисленето в предматематическата подготовка, Международна научно-практическа конференция „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, ТГУ, Тверь, Русия, 2012, стр.124-129. ISBN 978-5-7609-0740-0 Твер, Русия


 Предлага се начин за развиване на мисленето чрез мултимедийни технологии в предматематическата подготовка,
  Статия
 мислене, мултимедийни технологии, предматематическа подготовка
 Издадено
  25344
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/