Построение логической структуры учебного материала математических теорий. Сборник статей, V Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образовании”, Белово, КГТУ, Новосибирск, Русия, 2012, стр. 120-124. ISBN 978-5-89070-850-2


Маринова, Виолета (2012) Построение логической структуры учебного материала математических теорий. Сборник статей, V Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образовании”, Белово, КГТУ, Новосибирск, Русия, 2012, стр. 120-124. ISBN 978-5-89070-850-2 Новосибирск, Русия


 Предлага се начин за построяване логическата структура на учебния материал на математическите теории.
  Статия
 построяване, логическа структура, учебен материал, математически теории
 Издадено
  25343
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/