Проучване на физическата дееспособност и двигателната култура на новоприетите студенти - мъже във ВТУ "Кирил и Методий"


Диманов, Христо (1977) Проучване на физическата дееспособност и двигателната култура на новоприетите студенти - мъже във ВТУ "Кирил и Методий" Сб. от научна конференция "Място и ефективност на физическото възпитание в системата ва висшето образование"


 Чрез тестове за физическа дееспособност и двигателна култура се определя съответното им равнище за новопостъпилите студенти.
  
 -
 
  2534
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/