Формирование практических умений при обучении геометрии в средней школе, Геометрия и геометрическое образование в современной средней и высшей школе. Сборник трудов, ТГУ, Тольятти, Россия, 2012, стр. 82-87. ISBN 978-5-8259-0690-4


Маринова, Виолета (2012) Формирование практических умений при обучении геометрии в средней школе, Геометрия и геометрическое образование в современной средней и высшей школе. Сборник трудов, ТГУ, Тольятти, Россия, 2012, стр. 82-87. ISBN 978-5-8259-0690-4 Толяти, Русия


 Предлага се система от задачи за формиране на практически умения в обучението по геометрия,
  Статия
 задачи, практически умения, геометрия
 Издадено
  25338
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Дидактическа технология за овладяване на понятието обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат в началното обучение по математика. В: Педагогика, София, НИОН „Аз-буки“, с. … – …, 2019.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/