Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 248-257. ISBN 954-524-454-2


Маринова, Виолета (2003) Развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 248-257. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново


 Предлага се методическа система за развитие на творческото мислене в обучението по математика в началния курс.
  Статия
 методична система, развитие, творческо мислене, обучение по математика, начален курс
 Издадено
  25334
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/