Анализ и съвременна технология на проблемното обучение по математика. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 239-248. ISBN 954-524-454-2


Маринова, Виолетка (2003) Анализ и съвременна технология на проблемното обучение по математика. Научна конференция „Педагогика и методика” по повод 40 години ВТУ. Университетско издателство, Велико Търново, 2003, стр. 239-248. ISBN 954-524-454-2 Велико Търново


 Направен е анализ на съвременните технологии за създаване на проблемни ситуации по математика.
  Статия
 съвременни технологии, анализ, създаване, проблемни ситуации, математика.
 Издадено
  25332
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/