Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и морето”. Езици на преселението - В: Научни трудове на Филологически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, т. 48, кн. 1 (Материали от Единадесетия полско-български колоквиум, 7-8 ноември, 2010), Ред. Ж. Чолакова и др.


Григорова, Маргрета (2010) Полската рецепция на Джоузеф Конрад „между сушата и морето”. Езици на преселението - В: Научни трудове на Филологически факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, т. 48, кн. 1 (Материали от Единадесетия полско-български колоквиум, 7-8 ноември, 2010), Ред. Ж. Чолакова и др. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010, с. 359-373, Print ISSN 0861-0029.


 
  Статия
 
 Издадено
  25330
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/