Проучване на отношението на студентите към физическата култура и спорта (в съавторство)


Диманов, Христо (1984) Проучване на отношението на студентите към физическата култура и спорта (в съавторство) Сб. "20 години Великотърновски университет 1963-1983", В. Търново


 С помощта на анкетно допитване се установява кои са водещите фактори, формиращи отношението към физическата култура и спорта.
  
 -
 
  2533
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/