Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно съставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика. Сборник доклади „Образованието в глобализиращия се свят”, Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Университетско издателство, Велико Търново, 2004, стр. 340-342. ISBN 978-954-524-608-1


Маринова, Виолета (2004) Развитие на мисленето и творческите способности чрез самостоятелно съставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика. Сборник доклади „Образованието в глобализиращия се свят”, Юбилейна научна конференция – 20 години ПФ, Университетско издателство, Велико Търново, 2004, стр. 340-342. ISBN 978-954-524-608-1 Велико Търново


 Предлага се подход - самостоятелно съставяне и решаване на обратни задачи в обучението по математика с цел развитие на мисленето и творческите способности.
  Статия
 мислене, творчески способности, съставяне, решаване, обратни задачи
 Издадено
  25325
 Виолета Маринова

1. Ангелова, В. Педагогическа технология за изучаване на текстовите задачи в началния етап на образование. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, монография, 2019. ISBN 978-619-202-416-1 (цитирано на стр. 61)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/