Насоки за по-нататъшното развитие на съдържанието на обучението по математика в началния етап, Шести национален педагогически форум с международно участие, Тракийски университет, Стара Загора, 2005, стр. 139-143. ISSN 120-000-091-001


Маринова, Виолета (2005) Насоки за по-нататъшното развитие на съдържанието на обучението по математика в началния етап, Шести национален педагогически форум с международно участие, Тракийски университет, Стара Загора, 2005, стр. 139-143. ISSN 120-000-091-001 Стара Загора


 Очертават се насоки за по-нататъшното развитие на съдържанието на обучението по математика в началния етап.
  Статия
 съдържание, обучението по математика, начален етап
 Издадено
  25324
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/