On the reliability of didactic tests. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2005, стр. 242-248. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1174409188


Маринова, Виолета (2005) On the reliability of didactic tests. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2005, стр. 242-248. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1174409188 Велико Търново


 Количествено се изследва надеждността на дидактическите тестове.
  Статия
 надеждност, дидактически тестове
 Издадено
  25322
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/