Григорова М. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”.


Григорова, Маргрета (2007) Григорова М. Прогласът на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”. Проглас, 2007, кн.1, 58-82, Print ISSN 0861 7902


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25317
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/