Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински -В:Књjевност и историjа VII, М.Стојановић


Григорова, Маргрета (2006) Документализъм и легендаризация в разказите на Густав Херлинг-Груджински -В:Књjевност и историjа VII, М.Стојановић Књjевност и историjа VII, М.Стојановић, Ниш: САНУ и унив.у Нишу, 2006, 213-230 ISBN 86-7025-417-4


 
  Статия
 
 Издадено
  25315
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/