Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006, стр. 285-288.


Маринова, Виолета (2006) Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006, стр. 285-288. Велико Търново


 Предложени са подходи за усъвършенстване на съдържанието и методите на професионалната подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика.
  Статия
 професионална подготовка, начални учители по математика, усъвършенстване, методи
 Издадено
  25311
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/