Особености в развитието на началния етап на обучението по математика в другите страни. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 222-232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180875748


Маринова, Виолета (2006) Особености в развитието на началния етап на обучението по математика в другите страни. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2006, стр. 222-232. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180875748 Велико Търново


 Направен е сравнителен анализ между обучението по математика в началния етап в България и водещи страни в света.
  Статия
 анализ, обучение по математика, България, водещи страни в света
 Издадено
  25310
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/