Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:] Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Red. J. Ławski, K. Rorotkich i inni


Григорова, Маргрета (2004) Chrzest Bułgarii i Polski między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Obrazy Rzymu i Konstantynopola, [W:] Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm.Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Red. J. Ławski, K. Rorotkich i inni Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2004, 105-119. ISBN 83-86064-08-0, индексирано на сайта на Herder Institut, http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl&t_multi=x&v_0=THS&q_0=stosunki%20bu%C5%82garsko-polskie


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25302
 Маргрета Григорова

1. Aleksandra Kołodziejczak "'Moje wspomnienia' Księcia Włodzimierza Mieszczerskiego" (Poetyka - portrer elity rosyjskiej - wizja kultury polskiej), Białystok:Colloquia Orientalia Bialostocensia, 2016, 348 с. ISBN: 978-83-7657-248-2. Вж. опис на библиографията https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5460?mode=full

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/