“Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej// Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, Przeł. Julian Bożkow, T.II, Cz.1. Red. L. Rożek


Григорова, Маргрета (2001) “Świątynia nieba” i “Ksęga niebios” w polskiej literaturze barokowej// Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, Przeł. Julian Bożkow, T.II, Cz.1. Red. L. Rożek Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie , T.II, Cz.1, 2001, 219-226. ISBN 8370985009,


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25301
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/