Моделирането като средство за формиране на понятието „функция” в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006 стр. 293-297.


Маринова, Виолета (2006) Моделирането като средство за формиране на понятието „функция” в обучението по математика, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", изд. „Слово”, Велико Търново, 2006 стр. 293-297. Велико Търново


 Прилага се математическо моделиране за въвеждане на функции в обучението по математика.
  Доклад
 модел, функция, обучението по математика
 Издадено
  25299
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/