Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия. Списание „Педагогически алманах”, Университетско издателство, ВТУ, Велико Търново, 2006, стр. 242-254. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180890852 ISSN 1310-358X


Маринова, Виолета (2006) Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия. Списание „Педагогически алманах”, Университетско издателство, ВТУ, Велико Търново, 2006, стр. 242-254. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1180890852 ISSN 1310-358X Велико Търново


 Предлага се технология за запознаване с аксиомите на Евклид в училищния курс по геометрия.
  Статия
 аксиома, училищен курс по геометрия
 Издадено
  25298
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/