Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания - В: Сборник от конференция ”Дни на науката 2003”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Ред. И. Харалампиев и др.


Григорова, Маргрета (2004) Чешкият “май” и полският “ноември” – символни месеци и литературни послания - В: Сборник от конференция ”Дни на науката 2003”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Ред. И. Харалампиев и др. Велико Търново: Съюз на учените в България, 2004, 50-58.COBISS.BG-ID 1041310180


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25297
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/