Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша” -В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф. Иван Радев. Ред. С. Василев и др.


Григорова, Маргрета (2003) Музикални мотиви в литературата на “Млада Полша” -В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод на 60 годишнината от рождението на проф. Иван Радев. Ред. С. Василев и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, 316-323. ISBN 954-524-345-7 COBISS.BG-ID


 
  Статия
 
 Издадено
  25296
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/