“Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски// Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков


Григорова, Маргрета (2003) “Приказната сватба” в “Пан Тадеуш” на Мицкевич и “Стара приказка” на Крашевски// Юбилеен сборник, посветен на 65-годишния юбилей на доц. Николай Димков Шумен: Унив. изд. Еп. К. Преславски, 2003, 219-231.


 
  Статия
 
 Издадено
  25295
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/