Романтични метаморфози. Полски визии -В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Ред. Б. Борисова и др.


Григорова, Маргрета (2003) Романтични метаморфози. Полски визии -В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново:Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003, 362-369.ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25293
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/