Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм -В: Библиотеки – четене – комуникации. Национална научна конференция, 28 ноември 2002. Ред. Е. Георгиева и др.


Григорова, Маргрета (2002) Комуникативна структура на творбата от времето на полския позитивизъм -В: Библиотеки – четене – комуникации. Национална научна конференция, 28 ноември 2002. Ред. Е. Георгиева и др. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирили и Методий, 2002, 263-272, ISBN 954-524-368-6 COBISS.BG-ID 1041013988


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25292
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/