Полските сватби – литературен летопис - В: Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, 26- 27 април 2002 г.


Григорова, Маргрета (2002) Полските сватби – литературен летопис - В: Славистиката в началото на ХХІ век. Традиции и очаквания. Шести национални славистични четения, 26- 27 април 2002 г. София:Сема РШ, 2002, 366-371. ISBN 978-954-322-166-0 COBISS.BG-ID 1228120548


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25291
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/