За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век -В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, Ред. Б. Биолчев и др.


Григорова, Маргрета (2001) За “текста на небето” в бароковия ХVІІ век -В: Коментар. Интерпретации. Възможност за четене, Ред. Б. Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001, 378-386. ISBN 9540715644 COBISS.BG-ID 1037129444


 
  Статия
 
 Издадено
  25290
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/