История на Факултет „Математика и информатика“ : 1963-2013, В. Търново : Фабер, 2013, 144 с. ISBN 978-619-00-0015-0. COBISS.BG-ID 1266235620


Маринова, Виолета (2013) История на Факултет „Математика и информатика“ : 1963-2013, В. Търново : Фабер, 2013, 144 с. ISBN 978-619-00-0015-0. COBISS.BG-ID 1266235620 Велико Търново


 Проследяват се основните моменти и събития от историята на ФМИ от зараждането му до 2013 г.
  Учебник / Учебно помагало
 история, ФМИ, събития
 Издадено
  25289
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/