Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек


Григорова, Маргрета (1999) Митичното тяло на Полша в хрониките на Гал и Кадлубек Проглас, 3-4, 1999, 107-131. Print ISSN 0861-7902, Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  25288
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/