Похитената илюзия на отвъдните светове (П.К.Яворов – К.Х.Маха: славистичен диалог) -В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов и др.


Григорова, Маргрета (1999) Похитената илюзия на отвъдните светове (П.К.Яворов – К.Х.Маха: славистичен диалог) -В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов и др. Велико Търново:Абагар ISBN 9544273581


 
  Статия
 
 Издадено
  25287
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/