Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич- В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата


Григорова, Маргрета (2001) Пътят до Центъра на всезнанието в поетическото мислене на Мицкевич- В: Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата Велико Търново:Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 93-105. ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724


 
  Статия
 
 Издадено
  25286
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/