Понятието „време” и времевите еталони в обучението по математика в началния курс. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие по случай 25 години от създаването на Педагогическия факултет на ВТУ, В. Търново, 2009, стр. 427-430. ISBN 978-954-400-422-4


Маринова, Виолетка (2009) Понятието „време” и времевите еталони в обучението по математика в началния курс. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие по случай 25 години от създаването на Педагогическия факултет на ВТУ, В. Търново, 2009, стр. 427-430. ISBN 978-954-400-422-4 Велико Търново


 Разглежда се понятието „време“ от философска гледна точка и изучаването на времевите еталони в обучението по математика в началния курс.
  Статия
 време, времеви еталони, обучение по математика, начален курс
 Издадено
  25285
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/