Полският Рим - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Ред. Н. Аретов и др.


Григорова, Маргрета (2001) Полският Рим - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Ред. Н. Аретов и др. София: Кралица Маб, 2001, 262-273.ISBN 954-533-045-7 COBISS.BG-ID 1039189732


 
  Статия
 Полска литература, полски образи на Рим, имагинистика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25284
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/