Математическите модели в химията. Сборник научни статии «Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика» по проект “Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика - дидактически модели и технологии”, изд. «ИВИС», Велико Търново, 2009, стр. 28-36. ISBN 978-954-8387-49-1. COBISS.BG-ID 1231378404


Маринова, Виолетка (2009) Математическите модели в химията. Сборник научни статии «Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика» по проект “Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика - дидактически модели и технологии”, изд. «ИВИС», Велико Търново, 2009, стр. 28-36. ISBN 978-954-8387-49-1. COBISS.BG-ID 1231378404 Велико Търново


 Разглежда се математическото моделиране при решаване на задачи по химия.
  Статия
 математическо моделиране, задачи по химия
 Издадено
  25283
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/