Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията -В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Ред. Б.Биолчев и др.


Григорова, Маргрета (2000) Юлиуш Словацки и “Дървото” на цивилизацията -В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Ред. Б.Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, 258-263, 954-07-1456-7 COBISS.BG-ID 1035441892


 
  Статия
 Юлиуш Словацки, романтизъм, генезисна концепция, цивилизация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25282
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/