Дидактически технологии при изучаване на понятието „естествено число” в подготвителната група. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 73-82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287133924


Маринова, Виолета (2011) Дидактически технологии при изучаване на понятието „естествено число” в подготвителната група. Списание „Педагогически алманах”, ВТУ, 2011, стр. 73-82. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1287133924 Велико Търново


 Предлагат се нови технологии за изучаване на числата 1-10 в предматематическата подготовка.
  Статия
 технологии, числа, подготвителна група
 Издадено
  25281
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/