В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994).


Григорова, Маргрета (2000) В сянката на Сфинкса. Романтични и позитивистични мотиви на полското отношение към Египет - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000, 216-223. ISBN 954-524-224-8


 
  Статия
 Египет, полска литература, позитивизъм, романтизъм


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25280
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/