Отвъдните светове в славянските литератури – пътища на проверената идентичност - В: Език. Литература. Идентичност.Ред. Б. Биолчев и др.


Григорова, Маргрета (1999) Отвъдните светове в славянските литератури – пътища на проверената идентичност - В: Език. Литература. Идентичност.Ред. Б. Биолчев и др. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999, 216-223. ISBN 954-07-1304-8 COBISS.BG-ID1033843428


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25277
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/